Confrerie van het Ezelskruiske

De Orde van de Ezel heeft sinds 2006 een nieuw broertje

“de Confrérie van het Ezelskruiske”.

Mardigras2016_0264

Deze vereniging, die is ontstaan uit, en dus zeer nauwe banden heeft met, de “Orde van de Ezel”, heeft tot doel: “een grotere bekendheid te geven aan de gemeente Kuurne enerzijds en een stijlvolle relatieband te scheppen met personen die de Orde van de Ezel en de gemeente Kuurne genegen zijn anderzijds”.
De inhuldigingsceremonie waarop een confrater wordt opgenomen in de confrérie steunt op een legende. Lang geleden, op aswoensdag moest de pastoor zich laten verontschuldigen. Hij liet zich in de aswoensdagviering vervangen door de koster.

Die kon de Latijnse woorden “Memento homo, quia pulvis est et in pulverem reverteris”, niet onthouden.

Uiteindelijk sprak de pastoor hem toe: “Ge zijt ezel geboren en ge gaat ezel sterven “. “Ha,” zei de koster, “dat zal ik wel onthouden!” en met deze woorden gaf hij de Kuurnenaren hun assekruisje.

Bekijk hier de reeds opgenomen confraters.

De confraters worden door de members van de Orde van de Ezel voorgedragen en aangesteld op Mardi Gras, de dag voor aswoensdag.


Er zijn momenteel 9 members van de Orde van de Ezel die deel uit maken van de werkgroep die de “Confrérie van het Ezelskruiske” hebben opgestart en nu verder opvolgen.

De eerste president was wijlen member Luc Leleu.

De president Carl Vereecke
De secretaris Geert Vanhaverbeke
De thesaurier Geert Moreel
De administrateurs Eddy Lafaut, Benny Staelens,  Bert Demeulemeester, Alexander Gaillez, David Christiaens
Aanstelling tijden Ezelszaterdag 2021