Samenstelling

De Orde van de Ezel heeft tot doel te ijveren om de naam en de faam van de gemeente Kuurne zowel op cultureel als op folkloristisch gebied bekendheid te geven in binnen- en buitenland. De Orde wil de eigenheid van de Kuurnse bevolking bewaren en stimuleren. 

De vereniging is samengesteld uit maximum 23 leden (members) en een onbepaald aantal ere-leden (members-emeritus).
Het aantal stemgerechtigde members is gelijk aan het aantal gemeenteraadsleden van de gemeente Kuurne.
De burgemeester is ambtshalve deken van de Orde.

Er komen vacante plaatsen wanneer een member de leeftijd van 70 jaar bereikt en dus member-emeritus wordt.
Het toetreden gebeurt door een verkiezing met het witte en zwarte bonen systeem waarbij een 2/3e meerderheid moet behaald worden onder de stemgerechtigde members. Deze verkiezing kan alleen tijdens de statutaire vergadering van Verkoren Maandag.

Tweejaarlijks wordt ook een Koning Ezel verkozen die optreedt als folkloristisch ambassadeur.
Sire David de Tweede (David Claeys) is huidig Koning Ezel 2019-2023. Zijn ambstermijn werd vanwege de corona-crisis uitzonderlijk verlengd met 2 jaar.

EZ15_03_ZO_AM_0075

Koning Ezel 2019-2023 : David Claeys
Grootmeester : Eddy Lafaut
Meester: Bert Demeulemeester
Griffier : Frederick Tytgat
Deken : Burgemeester Francis Benoit
Baljuw : Johan Schietgat
Fiscaal : Geert Moreel

EZ15_03_ZO_AM_0057
EZ15_03_ZO_AM_0263

Members : Geert Blomme, Benny Staelens, Geert Vanhaverbeke, Pol Bouckaert, Frank Maertens, Carl Vereecke, Philip Vertriest, Jean-Claude Lagappe, Tom Vanluchene, Geert Lietaert, Benedikt Devos, David Christiaens, Filiep Depoortere, Frederick Tytgat, Jan Vanwynsberghe, Joost Desmet, Alexander Gaillez, Bert Verhaeghe


Webmaster en fotograaf van deze site is member Geert Vanhaverbeke.

Nieuwe members kunnen enkel gekozen worden op verkoren maandag door de stemgerechtigde members.
Vanaf 70 jaar wordt men emeritus , blijven in de orde maar hebben geen stemrecht meer

Members-Emeriti : Noël Bruneel, John Noseda, Marc Van Wonterghem, Eric Lemey, Marc Coopman, Gilbert Defoort, Dirk Callens, Eric Deryckere, Jos Depypere, Claude Verhelst, Patriek Wylin

emeriti
De emeriti in 2015, bij de opname van hun jongste lid, Eric Lemey, die 70 werd.

In Memoriam – onze overleden members :

2022 – Bernard de Koning
2019 – Georges Verhaeghe
2018 – Pierre Vercaemer
2018 – Ere-grootmeester : Rudy Raes
2017 – André Vandenbogaerde
2016 – Marcel Doornaert , Jacques Neyrinck
2012 – Luc Leleu
2011 – Daniël Patteeuw