De orde rouwt – Georges Verhaeghe

Opnieuw droevig nieuws, member-emeritus Georges Verhaeghe  is op 24 mei  2019 overleden op 94-jarige leeftijd.

Wellicht is Georges nu reeds aan het bijpraten met zijn collega-members van vroeger, de stichters van de Orde van de Ezel.

Ongetwijfeld zal het meer over vroeger van weet je het nog wat dat we allemaal meegemaakt en ook uitgespookt hebben,  dan over de Orde van nu, waar Rudi en Pierre nog niet zolang geleden uitvoerig verslag hebben uitgebracht.

Eerst willen we aan zijn echtgenote Nicole en aan de ruime familie onze innige deelneming overmaken.

Zoveel warme herinneringen nemen het nu over en houden het aandenken aan Georges levendig. Georges volgde reeds jaren de Orde van langs de zijlijn.

We herinneren hem als een man en van het woord en van de daad. Naar zijn mening, die hij sterk verdedigde, werd geluisterd.

En altijd stond hij paraat om de handen uit de mouwen te steken.

Velen herinneren Georges als de conciërge van onze bieropslagplaats in de Leiestraat waar hij met zijn inzet een voorloper-ambassadeur van ons ezelbier werd.

Na die grote, gevarieerde inzet was hij reeds heel wat jaren tot rust gekomen. Die had hij meer dan verdiend. M

Maar de Orde, waar hij zoveel energie in stak, bleef hij volgen.

De laatste jaren, als die zwaar begonnen door te wegen en als alles wat moeilijker liep dan gewenst, hield hij van op afstand de bedrijvigheid van onze Orde ,zolang hij het nog kon, in het oog.

Wees gerust Georges, we houden jouw Orde en jouw inbreng hierin in ere.

Met Member-Emeritus Georges verliest de Orde een enthousiaste Ordeb(r)ouwer van het eerste uur. Het ga je goed daarboven.

 

De uitvaartplechtigheid heeft plaats in de Sint-Michielskerk in Kuurne op vrijdag 31 mei 2019 om 10.00 uur.

 

De Orde rouwt.

In Amore,

Claude Verhelst, Ordegriffier

 

De Orde rouwt

Onze Orde rouwt, alweer.

Droevig nieuws, Member-Emeritus Pierre Vercaemer is op 75-jarige leeftijd op 20 december 2018 overleden.

We willen zijn kinderen Joke en Mieke, de kleinkinderen en de familie onze innige deelneming overmaken.

Zoveel warme herinneringen nemen het nu over en houden het aandenken aan Pierre en aan Hedwige levendig.

Pierre was binnen de Orde van de Ezel niet de grote springer maar eerder een stil, minzaam member, altijd bereid om vanuit de tweede lijn, heel wat taken op zich te nemen.

Na die inzet was hij de laatste jaren tot rust gekomen. Die had hij meer dan verdiend. De laatste tijd, als alles wat moeilijker liep dan gewenst, hield hij van op afstand de bedrijvigheid van onze Orde zolang hij het nog kon in het oog, een signaal van zijn groot meeleven met het reilen en zeilen van de Orde.

Met Member-Emeritus Pierre verliest de Orde een warme “crème van een medemember”. Het ga je goed daarboven.

De Orde rouwt.

I.A. , In Amore

tekst van Claude Verhelst, Ordegriffier

Ere-Grootmeester Rudy Raes is niet meer

Op vrijdag 13 april 2018 is onze Ere-Grootmeester Rudy Raes op 74-jarige leeftijd van ons heengegaan.

We bieden aan Christiane, zijn vrouw, zijn kinderen, familie en vrienden onze oprechte deelneming aan.

Sterkte in deze moeilijke periode.

Rudy of Rudi,

je had 2 voornamen, de een was voor de kunstenaar , de andere voor de andere persoon.

Een man, die de Orde van de Ezel van in het begin heeft groot gemaakt, als één van de eerste members in 1975, als Grootmeester van 1976 tot in 2013, en vanaf 2013 Ere-Grootmeester.

Overal stond jij wel ergens aan de wieg , zoals ook bij de confrérie van het Ezelskruiske.

Naast de vele activiteiten binnen de Orde was jij ook jarenlang voorzitter van het Gemeentelijk feestcomité, Kuurns theater , de bouwmaatschappij Eigen gift Eigen hulp, en andere verenigingen. We durven ze niet allemaal opnoemen. Ook als permanent diaken in de parochiale eenheid Emmaüs, samen met je vrouw Christiane was jij een graag geziene man in Kuurne en ver buiten de parochie- en gemeentegrenzen.

Jij was die man met een gave, om met je vloeiende pen en rustgevende woorden, zaken te zeggen in jouw prachtige speeches die ons niet alleen in ons hart raakten maar ook mensen kon doen verbinden en enthousiasmeren om net dat ietsje meer te doen voor Kuurne.

Het werkwoord “ezelen” werd waarschijnlijk door jou, Rudy, uitgevonden.

Dat koppig ezeltje was overal ergens te vinden, in je gebed, in je werk, in plezier, in feest, in je kunst of in cultuur.

Ezelstoeten, ezelspromenades onder jouw regie doen vandaag veel Kuurnenaren nog dromen naar meer van dat.

I.A. In Amore, deze woorden zijn zo vaak door jou gesproken en geschreven .

Rudy, I.A. , In Amore , In liefde ,

Rudy, bedankt voor alles wat je voor ons en de Orde van de Ezel gedaan hebt.

Rust zacht..

GV

De orde rouwt – André Vandenbogaerde

De orde rouwt.
Vandaag zaterdag 2 september is onze member-emeritus André Vandenbogaerde overleden.
André was gekend in Kuurne als schepen, gemeenteraadslid, bezieler van Chiuza-comité, transport voor de jeugdbewegingen, voedselbank, de watersportvereniging, Orde van de Ezel, en nog zo veel meer.

Altijd in de weer voor zijn medemens.

De Orde van de Ezel verliest niet alleen de kapitein van het schip die de Sint ieder jaar naar Kuurne bracht maar vooral een warme persoon die altijd Kuurne, zijn inwoners en zijn ezel in zijn hart droeg.

 

We bieden dan ook onze oprechte deelneming aan de familie en vrienden van André.

André, IA, In Amore

Nooit gedacht dat vorig jaar op 11 november 2016 het laatste keer dat jij de Sint zoals zo vele jaren veilig aan de kade van Kuurne bracht.